VĨNH THANH 1000M2 ĐẤT LÚA THÍCH HỢP CHO KHÁCH TÀI CHÍNH THẤP ĐẦU TƯ SINH LỢI NHUẬN
Đang bán

VĨNH THANH 1000M2 ĐẤT LÚA THÍCH HỢP CHO KHÁCH TÀI CHÍNH THẤP ĐẦU TƯ SINH LỢI NHUẬN

1.06 tỷ

Mã BĐS: VT24/578

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

1000m2

Đang bán

VĨNH THANH 191M2 FUL THỔ CƯ MỘT SẸC HÙNG VƯƠNG GIÁ MỀM
Đang bán

VĨNH THANH 191M2 FUL THỔ CƯ MỘT SẸC HÙNG VƯƠNG GIÁ MỀM

2.29 tỷ

Mã BĐS: VT54/651

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

191m2

Đang bán

VĨNH THANH 189M2 FUL THỔ MỘT SẸC HÙNG VƯƠNG GIÁ ĐẦU TƯ
Đang bán

VĨNH THANH 189M2 FUL THỔ MỘT SẸC HÙNG VƯƠNG GIÁ ĐẦU TƯ

2.26 tỷ

Mã BĐS: VT54/650

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

189m2

Đang bán

VĨNH THANH 3687M2 CÓ SẴN 800M2 THỔ CƯ MẶT TIỀN HÙNG VƯƠNG GIÁ THÍCH HỢP KINH DOANH BUÔN BÁN
Đang bán

VĨNH THANH 3687M2 CÓ SẴN 800M2 THỔ CƯ MẶT TIỀN HÙNG VƯƠNG GIÁ THÍCH HỢP KINH DOANH BUÔN BÁN

40.5 tỷ

Mã BĐS: VT39/43

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

3687m2

Đang bán

VĨNH THANH 548M2 CÓ 150M2 THỔ CƯ SÁT VÀNH ĐAI 3 GIÁ ĐẦU TƯ
Đang bán

VĨNH THANH 548M2 CÓ 150M2 THỔ CƯ SÁT VÀNH ĐAI 3 GIÁ ĐẦU TƯ

5.48 tỷ

Mã BĐS: VT42/144

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

548m2

Đang bán

VĨNH THANH 4516M2 CLN ĐƯỜNG XE HƠI TỚI ĐẤT GIÁ BAO ĐẦU TƯ
Đang bán

VĨNH THANH 4516M2 CLN ĐƯỜNG XE HƠI TỚI ĐẤT GIÁ BAO ĐẦU TƯ

13 tỷ

Mã BĐS: VT49/224+161

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

4516m2

Đang bán

VĨNH THANH 1086M2 CLN GẦN SÁT HƯƠNG RỪNG QUÁN VÀ KHU DU LỊCH HƯƠNG ĐỒNG, CHI PH
Đang bán

VĨNH THANH 1086M2 CLN GẦN SÁT HƯƠNG RỪNG QUÁN VÀ KHU DU LỊCH HƯƠNG ĐỒNG, CHI PH

4.5 tỷ

Mã BĐS: VT60/213

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

1086m2

Đang bán

VĨNH THANH 233M2 CÓ 177M2 THỔ CƯ CẤN VÀNH ĐAI 3 GIÁ BAO ĐẦU TƯ
Đang bán

VĨNH THANH 233M2 CÓ 177M2 THỔ CƯ CẤN VÀNH ĐAI 3 GIÁ BAO ĐẦU TƯ

3.1 tỷ

Mã BĐS: VT53/447

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

233m2

Đang bán

VĨNH THANH 350M2 CÓ 70M2 THỔ CƯ MỘT SẸC HÙNG VƯƠNG CÓ SẴN NHÀ VÀ CỔNG RÀO KIÊN CỐ GIÁ ĐẦU TƯ
Đang bán

VĨNH THANH 350M2 CÓ 70M2 THỔ CƯ MỘT SẸC HÙNG VƯƠNG CÓ SẴN NHÀ VÀ CỔNG RÀO KIÊN CỐ GIÁ ĐẦU TƯ

3.85 tỷ

Mã BĐS: VT41/348

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

350m2

Đang bán

VĨNH THANH 807M2 CÓ 200M2 THỔ CƯ SÁT HÙNG VƯƠNG GIÁ ĐẦU TƯ
Đang bán

VĨNH THANH 807M2 CÓ 200M2 THỔ CƯ SÁT HÙNG VƯƠNG GIÁ ĐẦU TƯ

6.45 tỷ

Mã BĐS: VT25/330

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

807m2

Đang bán

VĨNH THANH 1004M2 CLN RẤT THÍCH HỢP LÀM NHÀ VƯỜN GIÁ ĐẦU TƯ
Đang bán

VĨNH THANH 1004M2 CLN RẤT THÍCH HỢP LÀM NHÀ VƯỜN GIÁ ĐẦU TƯ

2 tỷ

Mã BĐS: VT68/391

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

1004m2

Đang bán

VĨNH THANH 1034M2 CLN GẦN SÁT NGUYỄN HỮU CẢNH GIÁ ĐẦU TƯ
Đang bán

VĨNH THANH 1034M2 CLN GẦN SÁT NGUYỄN HỮU CẢNH GIÁ ĐẦU TƯ

2 tỷ

Mã BĐS: VT17/135

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

1034m2

Đang bán