VĨNH THANH 1086M2 CLN GẦN SÁT HƯƠNG RỪNG QUÁN VÀ KHU DU LỊCH HƯƠNG ĐỒNG, CHI PH
Đang bán

VĨNH THANH 1086M2 CLN GẦN SÁT HƯƠNG RỪNG QUÁN VÀ KHU DU LỊCH HƯƠNG ĐỒNG, CHI PH

4.5 tỷ

Mã BĐS: VT60/213

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

1086m2

Đang bán

VĨNH THANH 233M2 CÓ 177M2 THỔ CƯ CẤN VÀNH ĐAI 3 GIÁ BAO ĐẦU TƯ
Đang bán

VĨNH THANH 233M2 CÓ 177M2 THỔ CƯ CẤN VÀNH ĐAI 3 GIÁ BAO ĐẦU TƯ

3.1 tỷ

Mã BĐS: VT53/447

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

233m2

Đang bán

VĨNH THANH 350M2 CÓ 70M2 THỔ CƯ MỘT SẸC HÙNG VƯƠNG CÓ SẴN NHÀ VÀ CỔNG RÀO KIÊN CỐ GIÁ ĐẦU TƯ
Đang bán

VĨNH THANH 350M2 CÓ 70M2 THỔ CƯ MỘT SẸC HÙNG VƯƠNG CÓ SẴN NHÀ VÀ CỔNG RÀO KIÊN CỐ GIÁ ĐẦU TƯ

3.85 tỷ

Mã BĐS: VT41/348

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

350m2

Đang bán

PHƯỚC AN 2044M2 CLN MẶT TIỀN NGUYỄN THỊ CHƠN ĐẤT ĐẸP GIÁ ĐẦU TƯ
Đang bán

PHƯỚC AN 2044M2 CLN MẶT TIỀN NGUYỄN THỊ CHƠN ĐẤT ĐẸP GIÁ ĐẦU TƯ

7.1 tỷ

Mã BĐS: PA22/54

Xã Phước An - Nhơn Trạch - Đồng Nai

2044m2

Đang bán

VĨNH THANH 807M2 CÓ 200M2 THỔ CƯ SÁT HÙNG VƯƠNG GIÁ ĐẦU TƯ
Đang bán

VĨNH THANH 807M2 CÓ 200M2 THỔ CƯ SÁT HÙNG VƯƠNG GIÁ ĐẦU TƯ

6.45 tỷ

Mã BĐS: VT25/330

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

807m2

Đang bán

VĨNH THANH 1004M2 CLN RẤT THÍCH HỢP LÀM NHÀ VƯỜN GIÁ ĐẦU TƯ
Đang bán

VĨNH THANH 1004M2 CLN RẤT THÍCH HỢP LÀM NHÀ VƯỜN GIÁ ĐẦU TƯ

2 tỷ

Mã BĐS: VT68/391

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

1004m2

Đang bán

VĨNH THANH 119M2 KHU DÂN CƯ SẦM UẤT GIÁ ĐẦU TƯ
Đang bán

VĨNH THANH 119M2 KHU DÂN CƯ SẦM UẤT GIÁ ĐẦU TƯ

1.6 tỷ

Mã BĐS: VT9/663

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

119m2

Đang bán

VĨNH THANH 1034M2 CLN GẦN SÁT NGUYỄN HỮU CẢNH GIÁ ĐẦU TƯ
Đang bán

VĨNH THANH 1034M2 CLN GẦN SÁT NGUYỄN HỮU CẢNH GIÁ ĐẦU TƯ

2 tỷ

Mã BĐS: VT17/135

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

1034m2

Đang bán

VĨNH THANH 6593M2 CLN GẦN SÁT CÁC KHU DU LỊCH NHƯ HƯƠNG ĐỒNG, CHI PU
Đang bán

VĨNH THANH 6593M2 CLN GẦN SÁT CÁC KHU DU LỊCH NHƯ HƯƠNG ĐỒNG, CHI PU

17.8 tỷ

Mã BĐS: VT67/12

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

6593m2

Đang bán

VĨNH THANH 1964M2 CLN MỘT SẸC HÙNG VƯƠNG ĐƯỜNG XE HƠI BON BON GIÁ ĐẦU TƯ
Đang bán

VĨNH THANH 1964M2 CLN MỘT SẸC HÙNG VƯƠNG ĐƯỜNG XE HƠI BON BON GIÁ ĐẦU TƯ

8.8 tỷ

Mã BĐS: VT22/101

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

1964m2

Đang bán

VĨNH THANH 836M2 ĐẤT LÚA MÀU HỒNG GIÁ BAO ĐẦU TƯ
Đang bán

VĨNH THANH 836M2 ĐẤT LÚA MÀU HỒNG GIÁ BAO ĐẦU TƯ

1.4 tỷ

Mã BĐS: VT24/256

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

836m2

Đang bán

PHƯỚC KHÁNH 10.420M2 CẦN NHÀ ĐẦU TƯ LỚN CHO EM NÓ
Đang bán

PHƯỚC KHÁNH 10.420M2 CẦN NHÀ ĐẦU TƯ LỚN CHO EM NÓ

5.3 tỷ

Mã BĐS: PK51/100

Xã Phước Khánh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

10420m2

Đang bán