VĨNH THANH 295M2 FUL THỔ CƯ MỘT SẸC HÙNG VƯƠNG GẦN DÂN VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
Đang bán

VĨNH THANH 295M2 FUL THỔ CƯ MỘT SẸC HÙNG VƯƠNG GẦN DÂN VÀ KHU CÔNG NGHIỆP

3.2 tỷ

Mã BĐS: VT13/529

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

295m2

Đang bán

VĨNH THANH 487M2 ĐƯỜNG XE TỚI ĐẤT GIÁ BAO ĐẦU TƯ
Đang bán

VĨNH THANH 487M2 ĐƯỜNG XE TỚI ĐẤT GIÁ BAO ĐẦU TƯ

1.2 tỷ

Mã BĐS: VT59/174

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

487m2

Đang bán

VĨNH THANH 1883M2 CÓ 260M2 THỔ CƯ ĐẤT AN TOÀN GIÁ GIẢM MẠNH
Đang bán

VĨNH THANH 1883M2 CÓ 260M2 THỔ CƯ ĐẤT AN TOÀN GIÁ GIẢM MẠNH

7 tỷ

Mã BĐS: VT22/450

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

1883m2

Đang bán

VĨNH THANH 513M MỘT SẸC HÙNG VƯƠNG ĐƯỜNG XE TẢI BAO ĐẸP
Đã bán

VĨNH THANH 513M MỘT SẸC HÙNG VƯƠNG ĐƯỜNG XE TẢI BAO ĐẸP

2.3 tỷ

Mã BĐS: VT31/68

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

513m2

Đã bán

VĨNH THANN 135.8m2 FUL THỔ MỘT SẸC HÙNG VƯƠNG ĐƯỜNG BÊ TÔNG GIÁ ĐẦU TƯ
Đang bán

VĨNH THANN 135.8m2 FUL THỔ MỘT SẸC HÙNG VƯƠNG ĐƯỜNG BÊ TÔNG GIÁ ĐẦU TƯ

1.9 tỷ

Mã BĐS: VT54/654

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

135m2

Đang bán

VĨNH THANH 2986M2 MẶT TIỀN NGUYỄN HỮU CẢNH GIÁ ĐẦY TƯ
Đang bán

VĨNH THANH 2986M2 MẶT TIỀN NGUYỄN HỮU CẢNH GIÁ ĐẦY TƯ

15 tỷ

Mã BĐS: VT17/284+22

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

2986m2

Đang bán

ĐẤT ĐẸP XÃ LONG THỌ 383M2  MẶT TIỀN ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG THÍCH HỢP ĐỂ KINH DOANH
Đang bán

ĐẤT ĐẸP XÃ LONG THỌ 383M2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG THÍCH HỢP ĐỂ KINH DOANH

4.2 tỷ

Mã BĐS: LT106/29

Xã Long Thọ - Nhơn Trạch - Đồng Nai

383m2

Đang bán

VĨNH THANH 950M2 MẶT TIỀN LÊ HỒNG PHONG SÁT NGUYỄN HỮU CẢNH GIÁ ĐẦU TƯ
Đang bán

VĨNH THANH 950M2 MẶT TIỀN LÊ HỒNG PHONG SÁT NGUYỄN HỮU CẢNH GIÁ ĐẦU TƯ

5.5 tỷ

Mã BĐS: VT18/2

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

950m2

Đang bán

VĨNH THANH 200M2 FUL THỔ CƯ MỘT SẸC HÙNG VƯƠNG SÁT ĐƯỜNG 25C GIÁ ĐẦU TƯ
Đang bán

VĨNH THANH 200M2 FUL THỔ CƯ MỘT SẸC HÙNG VƯƠNG SÁT ĐƯỜNG 25C GIÁ ĐẦU TƯ

3.2 tỷ

Mã BĐS: VT10/447

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

200m2

Đang bán

VĨNH THANH 1100m2 MẶT TIỀN VÀNH ĐAI 3 GIÁ ĐẦU TƯ
Đang bán

VĨNH THANH 1100m2 MẶT TIỀN VÀNH ĐAI 3 GIÁ ĐẦU TƯ

3 tỷ

Mã BĐS: VT61/253

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

1100m2

Đang bán

VĨNH THANH 1505M2 ĐƯỜNG XE HƠI. ĐẤT CAO RÁO RẤT ĐẸP ĐÃ XÂY SẴN TƯỜNG RÀO
Đang bán

VĨNH THANH 1505M2 ĐƯỜNG XE HƠI. ĐẤT CAO RÁO RẤT ĐẸP ĐÃ XÂY SẴN TƯỜNG RÀO

5.3 tỷ

Mã BĐS: VT2/504

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

1505m2

Đang bán

VĨNH THANH 415M2 CÓ SẴN 40M2 THỔ CƯ MỘT SẸC HÙNG VƯƠNG GIÁ BAO MỀM
Đang bán

VĨNH THANH 415M2 CÓ SẴN 40M2 THỔ CƯ MỘT SẸC HÙNG VƯƠNG GIÁ BAO MỀM

2.7 tỷ

Mã BĐS: VT36/191

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

415m2

Đang bán