VĨNH THANH 3183M2 MẶT TIỀN SÔNG THÍCH HỢP LÀM NHÀ VƯỜN GIÁ ĐẦU TƯ
Đang bán

VĨNH THANH 3183M2 MẶT TIỀN SÔNG THÍCH HỢP LÀM NHÀ VƯỜN GIÁ ĐẦU TƯ

14.6 tỷ

Mã BĐS: VT49/306

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

3183m2

Đang bán

VĨNH THANH 1900M2 CÓ 900M2 THỔ MỘT SẸC HÙNG VƯƠNG GIÁ ĐẦU TƯ
Đang bán

VĨNH THANH 1900M2 CÓ 900M2 THỔ MỘT SẸC HÙNG VƯƠNG GIÁ ĐẦU TƯ

12.35 tỷ

Mã BĐS: VT58/602,603

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

1900m2

Đang bán

TÁI ĐỊNH CƯ ĐẠI PHƯỚC 140M2 CÒN LÔ DUY NHẤT GIÁ BAO ĐẦU TƯ SINH LỢI NHUẬN
Đang bán

TÁI ĐỊNH CƯ ĐẠI PHƯỚC 140M2 CÒN LÔ DUY NHẤT GIÁ BAO ĐẦU TƯ SINH LỢI NHUẬN

3.7 tỷ

Mã BĐS: DP33/36

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

140m2

Đang bán

VĨNH THANH 850M2 CÓ 150M2 THỔ GẦN DÂN CÓ SẴN NHÀ CẤP 4 GIÁ MỀM
Đang bán

VĨNH THANH 850M2 CÓ 150M2 THỔ GẦN DÂN CÓ SẴN NHÀ CẤP 4 GIÁ MỀM

3 tỷ

Mã BĐS: VT61/24

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

850m2

Đang bán

VĨNH THANH 812M2 MỘT SẸC HÙNG VƯƠNG GIÁ ĐẦU TƯ SINH LỢI NHUẬN
Đang bán

VĨNH THANH 812M2 MỘT SẸC HÙNG VƯƠNG GIÁ ĐẦU TƯ SINH LỢI NHUẬN

2.1 tỷ

Mã BĐS: VT63/241

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

812m2

Đang bán

VĨNH THANH 1006M2 THÍCH HỢP LÀM NHÀ VƯỜN GIÁ ĐẦU TƯ
Đang bán

VĨNH THANH 1006M2 THÍCH HỢP LÀM NHÀ VƯỜN GIÁ ĐẦU TƯ

2.2 tỷ

Mã BĐS: VT68/389

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

1006m2

Đang bán

VĨNH THANH 131M2 FUL THỔ CƯ KHU DÂN CƯ GIÁ MỀM
Đang bán

VĨNH THANH 131M2 FUL THỔ CƯ KHU DÂN CƯ GIÁ MỀM

1.63 tỷ

Mã BĐS: VT51/461

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

131m2

Đang bán

PHÚ THẠNH 571M2 GẦN 25C 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG GIÁ ĐẦU TƯ
Đang bán

PHÚ THẠNH 571M2 GẦN 25C 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG GIÁ ĐẦU TƯ

2.35 tỷ

Mã BĐS: PT38/464

Xã Phú Thạnh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

571m2

Đang bán

VĨNH THANH 295M2 FUL THỔ CƯ MỘT SẸC HÙNG VƯƠNG GẦN DÂN VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
Đang bán

VĨNH THANH 295M2 FUL THỔ CƯ MỘT SẸC HÙNG VƯƠNG GẦN DÂN VÀ KHU CÔNG NGHIỆP

3.2 tỷ

Mã BĐS: VT13/529

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

295m2

Đang bán

VĨNH THANH 487M2 ĐƯỜNG XE TỚI ĐẤT GIÁ BAO ĐẦU TƯ
Đang bán

VĨNH THANH 487M2 ĐƯỜNG XE TỚI ĐẤT GIÁ BAO ĐẦU TƯ

1.2 tỷ

Mã BĐS: VT59/174

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

487m2

Đang bán

VĨNH THANH 1883M2 CÓ 260M2 THỔ CƯ ĐẤT AN TOÀN GIÁ GIẢM MẠNH
Đang bán

VĨNH THANH 1883M2 CÓ 260M2 THỔ CƯ ĐẤT AN TOÀN GIÁ GIẢM MẠNH

7 tỷ

Mã BĐS: VT22/450

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

1883m2

Đang bán

VĨNH THANH 513M MỘT SẸC HÙNG VƯƠNG ĐƯỜNG XE TẢI BAO ĐẸP
Đang bán

VĨNH THANH 513M MỘT SẸC HÙNG VƯƠNG ĐƯỜNG XE TẢI BAO ĐẸP

2.3 tỷ

Mã BĐS: VT31/68

Xã Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai

513m2

Đang bán